ένας μαθητής μιλάει για τον αυτισμό μέσα από την προσωπική του εμπειρία

Ένας μαθητής εξηγεί τον αυτισμό μέσα από την προσωπική του εμπειρία

Ένα παράδειγμα που έρχεται από την Αμερική για να ευαισθητοποιήσει όλο τον κόσμο!