έλλειψη συγκέντρωσης

Η κίνηση ως εκπαιδευτικό και μαθησιακό εργαλείο

Πώς η κίνηση κατά τη διάρκεια της μελέτης βελτιώνει συγκέντρωση κι επιδόσεις

Τα ‘χει πιάσει η άνοιξη!

Διάσπαση προσοχής, έλλειψη συγκέντρωσης, περίσσευμα ενέργειας – ναι μπορεί να έχουν τον «πυρετό της άνοιξης»…