έλεγχος αρνητικών συναισθημάτων

Ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης μαζί με τα παιδιά

Σύνδεση, επικοινωνία, ηρεμία και κοινός χρόνος μεταξύ γονιών και παιδιών που χρειάζονται εκτόνωση του άγχους και της πίεσης