έκφραση συναισθημάτων και διαχείριση ξεσπασμάτων κ

Πώς να αξιοποιήσετε τα ξεσπάσματα των μικρών παιδιών

Καθώς δίνουν πολύτιμα μαθήματα και προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο επαφής και σύνδεσης

Ξεκλειδώνοντας τα «μεγάλα» συναισθήματα των μικρών παιδιών

Με φράσεις που καλλιεργούν την συναισθηματική νοημοσύνη και τονώνουν την έκφραση του συναισθηματικού τους κόσμου