Now Reading
20 Μαΐου Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας

20 Μαΐου Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας

Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι πολύτιμες για το μέλλον μας

Το 1965, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν σε συνέντευξή του σε γαλλικό επιστημονικό περιοδικό για τον ρόλο των μελισσών στον πλανήτη είχε πει χαρακτηριστικά: «Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν από τη γη, ο άνθρωπος θα μπορούσε να επιβιώσει σε αυτήν μόλις για 4 χρόνια».

Οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές, όπως πεταλούδες, νυχτερίδες και κολίβρια, απειλούνται όλο και περισσότερο από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η επικονίαση είναι, ωστόσο, μια θεμελιώδης διαδικασία για την επιβίωση των οικοσυστημάτων μας. Σχεδόν το 90% των ειδών άγριων ανθοφόρων φυτών στον κόσμο εξαρτώνται, εξ ολοκλήρου ή τουλάχιστον εν μέρει, από την επικονίαση των ζώων, μαζί με περισσότερο από το 75% των παγκόσμιων καλλιεργειών τροφίμων και το 35% της παγκόσμιας γεωργικής γης. Όχι μόνο οι επικονιαστές συμβάλλουν άμεσα στην επισιτιστική ασφάλεια, αλλά είναι καθοριστικοί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Για να ευαισθητοποιήσει τη σημασία των επικονιαστών, τις απειλές που αντιμετωπίζουν και τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη, ο ΟΗΕ όρισε την 20η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας.

Ο στόχος είναι η ενίσχυση μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών, τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την παγκόσμια προμήθεια τροφίμων και την εξάλειψη της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Όλοι εξαρτώμεθα από τους επικονιαστές και, επομένως, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την απειλή τους και να σταματήσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας.

 

Το μέλι που σε μέλλει

Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού είχε αναμφισβήτητα αντίκτυπο στον τομέα της μελισσοκομίας που επηρεάζει την παραγωγή, την αγορά και, κατά συνέπεια, τα προς το ζην των μελισσοκόμων.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας θα επικεντρωθεί επομένως στην παραγωγή και στις ορθές πρακτικές που υιοθετούνται από τους μελισσοκόμους για να στηρίξουν τα προς το ζην και να παραδώσουν προϊόντα καλής ποιότητας.

Για να σηματοδοτήσει την Ημέρα, μια εικονική εκδήλωση – με το θέμα “Bee Engaged” – θα επισημάνει τη σημασία των παραδοσιακών γνώσεων που σχετίζονται με τη μελισσοκομία, τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από τη μέλισσα και τη σημασία τους στην επίτευξη των SDGs. Δες εδώ πώς μπορείς να πάρεις μέρος.

 

Πρέπει να δράσουμε τώρα

Οι μέλισσες απειλούνται. Τα σημερινά ποσοστά εξαφάνισης ειδών είναι 100 έως 1.000 φορές υψηλότερα από το κανονικό λόγω των ανθρώπινων δράσεων και δραστηριοτήτων. Σχεδόν το 35 τοις εκατό των ασπόνδυλων επικονιαστών, ιδίως των μελισσών και των πεταλούδων, και περίπου το 17 τοις εκατό των σπονδυλωτών επικονιαστών, όπως οι νυχτερίδες, αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης παγκοσμίως.

Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι θρεπτικές καλλιέργειες, όπως τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και πολλές φυτικές καλλιέργειες θα αντικατασταθούν όλο και περισσότερο από βασικές καλλιέργειες όπως το ρύζι, το καλαμπόκι και οι πατάτες, με αποτέλεσμα τελικά μια μη ισορροπημένη διατροφή.

Οι εντατικές καλλιεργητικές πρακτικές, η αλλαγή χρήσης γης, η μονοκαλλιέργεια, τα φυτοφάρμακα και οι υψηλότερες θερμοκρασίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή δημιουργούν προβλήματα για τους πληθυσμούς των μελισσών και, κατ ‘επέκταση, την ποιότητα των τροφίμων που καλλιεργούμε.

Αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις της κρίσης επικονίασης και τους δεσμούς της με τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη διαβίωση, η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των επικονιαστών. Το 2000, ιδρύθηκε η Διεθνής Πρωτοβουλία Επικονιαστών (IPI) (απόφαση COP V / 5, τμήμα II) στην Πέμπτη Διάσκεψη των Μερών (COP V) ως μια καθοριστική πρωτοβουλία για την προώθηση της αειφόρου χρήσης των επικονιαστών στη γεωργία και σε συναφή οικοσυστήματα.

Μαζί με το συντονισμό της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Επικονιαστών (IPI), ο FAO παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια σε χώρες σε θέματα που κυμαίνονται από την αναπαραγωγή βασίλισσας έως την τεχνητή γονιμοποίηση έως τις βιώσιμες λύσεις για την παραγωγή μελιού και την εμπορία εξαγωγών.

 

Πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα;

Φυτεύοντας ένα διαφορετικό σύνολο φυσικών φυτών, τα οποία ανθίζουν σε διαφορετικές περιόδους του έτους

Αγοράζοντας ακατέργαστο μέλι από ντόπιους αγρότες

Αγοράζοντας προϊόντα από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

Δείτε Επίσης

Αποφεύγοντας τη χρήση φυτοφαρμάκων, μυκητοκτόνων ή ζιζανιοκτόνων στους κήπους μας

Προστατεύοντας αποικίες άγριων μελισσών όταν είναι δυνατόν

Αγοράζοντας μια κυψέλη

Φτιάχνοντας μια βρύση για μέλισσες ή αφήνοντας ένα μπολ νερού έξω

Βοηθώντας στη διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων

Ευαισθητοποιώντας τους γύρω μας, κοινοποιώντας αυτές τις πληροφορίες στις κοινότητες και τα δίκτυά μας

Μιλώντας στα παιδιά για το ρόλο και τη σημασία των μελισσών

Διαβάζοντας παιδικά βιβλία που έχουν ήρωες μέλισσες και μιλάνε για τη ζωή και το έργο τους

 

Η εξαφάνιση των μελισσών μας επηρεάζει όλους!

 

© 2023 All rights reserved Powered by Brainfoodmedia.

ID - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Scroll To Top