Now Reading
Για να ενισχύσετε τις γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας, σκεφτείτε την αναπόληση

Για να ενισχύσετε τις γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας, σκεφτείτε την αναπόληση

Η μελέτη «Parent talk» συγκρίνει την αναπόληση, την κοινή χρήση βιβλίων και το παιχνίδι ως μεθόδους εκμάθησης λεξιλογίου

Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες ακαδημαϊκών, κοινωνικο-συναισθηματικών και συμπεριφορικών αποτελεσμάτων όταν τα παιδιά μπαίνουν στο σχολείο. Μαθαίνουν τη γλώσσα στην προσχολική ηλικία αλληλεπιδρώντας με άλλους, ιδιαίτερα με τους γονείς τους. Η κοινή χρήση βιβλίων είναι ένας δημοφιλής τρόπος με τον οποίο οι γονείς εμπλέκουν τα μικρά παιδιά στη συζήτηση. Ωστόσο, δεν αισθάνονται όλοι οι γονείς άνετα με την κοινή χρήση βιβλίων και δεν αρέσει σε όλα τα παιδιά να τους διαβάζουν βιβλία.

Μια νέα μελέτη για τη «ομιλία γονέων» από το Florida Atlantic University, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Aarhus στη Δανία, παρέχει μια εναλλακτική λύση. Για να ενισχύσετε την ποιότητα της γλωσσικής εμπειρίας και των δεξιοτήτων ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας, σκεφτείτε να αναπολήσετε μαζί του.

Για να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα της ενθάρρυνσης των γονέων να αναπολούν με τα παιδιά τους, οι ερευνητές εξέτασαν τις ιδιότητες των συνομιλιών μεταξύ Δανών γονέων και των παιδιών τους 3 έως 5 ετών καθώς συμμετείχαν σε τρεις διαφορετικές δραστηριότητες. Ζητήθηκε από τους γονείς και τα παιδιά να μοιραστούν ένα βιβλίο με εικόνες χωρίς λόγια (κοινή χρήση βιβλίων), να αναπολήσουν γεγονότα του παρελθόντος και να χτίσουν με τούβλα LEGO.

Από τις μεταγραφές των συνομιλιών γονέα-παιδιού σε αυτές τις τρεις δραστηριότητες, οι ερευνητές μέτρησαν ιδιότητες της ομιλίας των γονέων που έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, μέτρησαν πόσο πολύ μιλούσαν τα παιδιά, καθώς η απόδοση των παιδιών επίσης βρέθηκε να είναι θετικός προγνωστικός παράγοντας της γλωσσικής τους ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Applied Developmental Psychology, αποκαλύπτουν ότι η αναπόληση είναι πολύ καλή στο να εκμαιεύεις υψηλής ποιότητας ομιλία από τους γονείς και από πολλές απόψεις είναι εξίσου καλή με την κοινή χρήση βιβλίων. Η κοινή χρήση βιβλίων και η αναπόληση ήταν υψηλότερη από το παιχνίδι σε τρεις μετρήσεις διαδραστικής ποιότητας: λιγότερο συχνή χρήση οδηγιών, συχνότερη χρήση ερωτήσεων τι/ποιος/πού και συχνότερη χρήση ερωτήσεων γιατί/πώς.

Μόνο η αναπόληση, όχι η κοινή χρήση βιβλίων, διέφερε από το παιχνίδι στην ομιλία των γονέων που ήταν υψηλότερη στη γραμματική πολυπλοκότητα και στις πιο συχνά επεκτεινόμενες παιδικές εκφράσεις. Τόσο η αναπόληση όσο και η κοινή χρήση βιβλίων αύξησαν τον λεξιλογικό πλούτο της ομιλίας των γονέων σε σύγκριση με το παιχνίδι.

«Τα ευρήματα από τη μελέτη μας θα πρέπει να ενισχύσουν τα επιχειρήματα που έχουν προβληθεί για την αναπόληση ως βάση για πολιτιστικά ευαίσθητη παρέμβαση για την αύξηση της ποιότητας της γλωσσικής εμπειρίας των παιδιών», δήλωσε η Erika Hoff, Ph.D., ανώτερη συγγραφέας και καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας στο FAU Charles E. Schmidt College of Science. «Η ομιλία στην αναπόληση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες και πιο σύνθετες προτάσεις από την ομιλία σε πολλά άλλα περιβάλλοντα, και ιδιαίτερα η περίπλοκη αναπόληση στην οποία ο ενήλικας σταματά και ενθαρρύνει την ομιλία του παιδιού, έχει βρεθεί ότι ωφελεί τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η ανάμνηση επίσης υποστηρίζεται ότι είναι περισσότερο ευρέως διαδεδομένη ως φυσική πρακτική σε πολιτισμούς και επίπεδα κοινωνικοοικονομικής κατάστασης από την ανάγνωση βιβλίων».

Δείτε Επίσης

Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ μητέρων και πατέρων. Μέχρι τώρα, η βιβλιογραφία σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των συνομιλιών των πατέρων και των μητέρων στα παιδιά τους ήταν πενιχρή με ανάμεικτα ευρήματα και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε δείγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα δείγμα από τη Δανία πρόσφερε την ευκαιρία να μελετηθούν οι διαφορές μεταξύ μητέρων και πατέρων σε ένα μέρος όπου οι ρόλοι των γονέων είναι λιγότερο τυποποιημένοι ως προς το φύλο από ό,τι αλλού.

Ενώ τα ευρήματα παρέχουν νέα στοιχεία ότι η αναπόληση είναι μια δραστηριότητα που προκαλεί τη χρήση πλούσιας γλώσσας από τους γονείς, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι δεν μειώνει τις διαφορές στην ποιότητα της ομιλίας των γονέων που σχετίζονται με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Οι πιο μορφωμένοι γονείς έδιναν πιο συχνά ετικέτες σε αντικείμενα και γεγονότα, η ομιλία τους ήταν γραμματικά πιο περίπλοκη και επαναλάμβαναν και επέκτειναν συχνότερα τις προηγούμενες δηλώσεις των παιδιών τους.

«Η αναπόληση είναι καλή, αλλά δεν είναι μια μαγική σφαίρα που κλείνει τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά κενά. Το εφαρμοσμένο κίνητρο πίσω από τη γραμμή έρευνάς μας είναι να βρούμε τρόπους που θα καλύψουν το χάσμα στη γλωσσική εμπειρία παιδιών από πιο ευνοημένες και λιγότερο ευνοημένες οικογένειες», εξήγησε η Χοφ. «Φυσικά, είναι καλό να βρίσκουμε δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τη γλωσσική εμπειρία όλων των παιδιών και όλα τα παιδιά θα επωφεληθούν από αυτές τις εμπειρίες. Ωστόσο, τέτοιες δραστηριότητες δεν αναμένεται να εξαλείψουν όλες τις διαφορές στην εμπειρία των παιδιών».

© 2023 All rights reserved Powered by Brainfoodmedia.

ID - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Scroll To Top