χρόνος γωνιών-παιδιού

Κοινός χρόνος γονιών-παιδιού – η πιο πολύτιμη «δραστηριότητα» μετά το σχολείο

Δεν είναι απλώς ελεύθερος χρόνος ή δωρεάν, αλλά είναι τα θεμέλια της οικογενειακής ευτυχίας και της υγιούς συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού