χρήση πλαστικού

Ας γνωρίσουμε το Goby, το μόνο ψάρι που “αγαπά” τα πλαστικά σκουπίδια

Ζει στην Ινδονησία αλλά θα μας άρεσε να το δούμε σε όλες τις πολυσύχναστες παραλίες του κόσμου