Χρέος όλων μας να προσφέρουμε έναν ανθρώπινο πλανήτη για τα παιδιά μας

Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – 10 Δεκεμβρίου

Χρέος όλων μας να προσφέρουμε έναν ανθρώπινο πλανήτη για τα παιδιά μας