χορεύω με τα παιδιά

Μένουμε σπίτι και το ρίχνουμε στον χορό!

Τιμώντας με τον πιο εκτονωτικό τρόπο τη Διεθνή Μέρα Χορού