φράσεις ενθάρρυνσης

Φράσεις με θετικό αντίκτυπο που θα βοηθήσουν το παιδί να χτίσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και αυτοεκτίμηση

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις θετικές επιβεβαιώσεις στην καθημερινή επαφή και ανατροφή του παιδιού σας