φοιβος

Ένα ελεφαντάκι (και όχι μόνο) έρχεται στην Πάτρα και στην Θεσ/κη!

Ο Φοίβος παρουσιάζει την παιδική μουσική παράσταση σε Πάτρα και Θεσ/κη!