υψηλοί στόχοι

Μπορείς να το κάνεις… ή πρέπει να το κάνεις;

Τα ρευστά όρια της ενθάρρυνσης και της πίεσης και τι πρέπει οι γονείς να προσέχουν.