υποτιτλους

Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ (SMALLFOOT)- Μια ταινία για όλη την οικογένεια!

‘Ενα νεαρό και έξυπνο Γέτι ανακαλύπτει κάτι που πίστευε πως δεν υπήρχε…