σύνδεση γονιών παιδιού με αφορμή μια παιδική ταινία