συμπτώματα που δημιουργεί η έλλειψη νερού στα παιδιά

Μήπως είπε το νερό νεράκι;

Κι όμως η έλλειψη νερού σε ένα παιδί μπορεί να είναι πηγή ανησυχίας και υπερέντασης