συζητάμε με τα παιδιά για τον θυμό με αφορμή μια ταινία