συζήτηση για εφήβους

Generation Z: Τι θέλουν οι έφηβοι να ξέρουμε για αυτούς;

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ δίνουν βήμα στους έφηβους του σήμερα για να πουν τι σκέφτονται την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 18:30 σε ένα live webcast