σεβασμός στις αξίες

Προσοχή: οι νέες γενιές οδηγούνται στην απάθεια!

Κι ο τρόπος με τον οποίον μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό