πώς πρέπει οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά προκειμένου εκείνα μνα μάθουν τα ίδια πώς να διαχειρίζονται το άγχος τους