πώς να μάθουμε στα παιδιά να τακτοποιούν το δωμάτιό τους