πώς να μάθουμε στα παιδιά να μην εμπιστεύονται αγνώστους

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τους κινδύνους που τα απειλούν

Όταν ξέρουν τα παιδιά από τι κινδυνεύουν ξέρουν και πώς να προσέχουν περισσότερο