πώς η πανδημία επηρεάζει αρνητικά την εργασία των γυναικών