πόσο ψηλό θα γίνει

Πόσο ψηλό θα γίνει το παιδί μου;

Δείτε 3 μεθόδους για την πρόβλεψη του ύψους του παιδιού σας