πρώτες κουβέντες

Γιατί τα μωράκια βγάζουν τόσα σάλια και φυσαλίδες;

Επειδή ακόμα κι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης τους