πρόσφατη παιδιατρική μελέτη για τη μετάδοση του κορωνοϊού από και προς τα παιδιά

Τα παιδιά μεταδίδουν σπάνια τον κορωνοϊό υποστηρίζουν νέες ιατρικές έρευνες

Τονίζοντας ότι τα σχολεία θα μπορούν να ανοίξουν ξανά το φθινόπωρο εάν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας