προσπαθώντας να μάθουμε ποιο αλήθεια είναι το παιδί