πρέπει να αποφεύγονται τα κατοικίδια όταν υπάρχει μικρό παιδί στο σπίτι;

πρέπει να αποφεύγονται τα κατοικίδια όταν υπάρχει μικρό παιδί στο σπίτι;

  Είναι συχνό το ερώτημα από νέους γονείς: πρέπει να αποφεύγονται τα κατοικίδια όταν υπάρχει μικρό παιδί στο…