πολλαπλή νοημοσύνη

«Smart babies» – με αφορμή το βιβλίο της, μιλήσαμε με την παιδαγωγό Ελένη Γαρυφαλάκη

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, μεταξύ άλλων για τη συναισθηματική, κοινωνική & πολλαπλή νοημοσύνη του παιδιού