ποίηση και πάσχα

Το Πάσχα των Ελλήνων ποιητών

Ελύτης, Γκάτσος, Δημουλά, Καρέλλη, Καρούζος, Χριστιανόπουλος, Σολωμός, μας βάζουν στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας