ποίηση για παιδιά

«Οι πολύ νεαρές ηλικίες συναντούν την ποίηση»

Κύκλος εργαστηρίων για παιδιά έως 6 χρονών, με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού