περίοδος εφηβείας

Η εφηβεία έχει επεκταθεί μέχρι τα 24 χρόνια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη

Μια ομάδα ερευνητών προτείνει να διευρυνθεί ο ορισμός αυτής της «δύσκολης» ηλικίας.

Γιατί η επιβράβευση και η τιμωρία δεν έχουν αποτέλεσμα στους εφήβους;

Η απάντηση βρίσκεται στο πώς είναι προγραμματισμένος ο εγκέφαλός τους, σύμφωνα με την επιστήμη.