παρεμβατικοί γονείς

Όταν οι γονείς επεμβαίνουν λιγότερο, τα παιδιά μαθαίνουν να επιμένουν περισσότερο

Οι νέες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ανθίζουν όταν ο γονεϊκός ρόλος είναι λιγότερο παρεμβατικός