παραβατική συμπεριφορά

Κλείνοντας τον κύκλο της βίας

Επιτρέποντας στο σπίτι και στην οικογένεια επιθετικές συμπεριφορές συνηθίζουμε τα παιδιά να θεωρούν φυσικό κάτι που δεν είναι