παιδικότητα

Το καλοκαίρι στην πόλη αρχίζει όταν ακούς το πρώτο τζιτζίκι

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που δίνει σε όλους την αφορμή και την ευκαιρία να ξαναγίνουν παιδιά

Μην βιάζεστε να μεγαλώσουν τα παιδιά!

Βάλτε την παιδική ηλικία στο “play” και όχι στο “fast forward”