παιδικος

Η άλωση της ψείρας στο κεφάλι του παιδιού μου, φυσικά και αποτελεσματικά.

Επιτρέπεται μάνα πράμα, να έχει φτάσει το παιδί σου στο κατώφλι του σχολείου και η τελευταία φορά που άκουσες τη λέξη “ψείρα” να ήταν στη δική σου 5η δημοτικού;