παιδική συναισθηματική νοημοσύνη

Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους

Δίνοντάς τους τις κατάλληλες λέξεις και βοηθώντας τα να καταλάβουν τι νιώθουν