παιδί και βασικές έννοιες χρήματος

Οδηγός: διδάξτε στο παιδί σας την αξία του χρήματος ανάλογα με την ηλικία του

Δεν είναι ποτέ υπερβολικά νωρίς να αρχίσετε να του μιλάτε για αυτό το θέμα, που κάποιοι θεωρούν «ταμπού».