Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού

2 Απριλίου – Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού

Μαθαίνουμε να σεβόμαστε το διαφορετικό και να το κατανοούμε!