Ο κύριος Πατάτας-αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών

Ο κύριος Πατάτας-αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών

Πρόκειται για ένα από τα πολύ αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του…