οφέλη αγκαλιάς

Αγκαλιάστε και αγκαλιαστείτε, κάνει καλό!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, σήμερα 21 Ιανουαρίου να δούμε τα οφέλη μιας αγκαλιάς που πολλοί μπορεί να παίρνουν ως δεδομένη…