οδηγίες για το self test

Δύο βίντεο που εξοικειώνουν τα μικρά παιδιά με το self test

Και βοηθούν τους γονείς να κάνουν τη διαδικασία πιο φιλική και πιο εύκολη στα παιδιά