νήπιο και διάλογος

Μπορούμε να διδάξουμε ένα νήπιο να σταματήσει να μας διακόπτει ενώ μιλάμε;

Υπάρχουν κάποιες απλές τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε ακόμα και σε πολύ μικρά παιδιά, όπως υποστηρίζει μια ειδικός.