νέες ευθύνες

Δεν χρειάζεται να μεγαλώσετε παιδιά που νιώθουν άτρωτα ή ανίκητα

Η σημασία της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ

Πολύτιμα μαθήματα που παίρνουν τα παιδιά μέσα από δύσκολες καταστάσεις

Και η θετική επίδραση που μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα στη ζωή τους