μιλώντας άσχημα στα παιδιά

Πιπέρι στο στόμα!

Φράσεις που δεν πρέπει να ακούσει ένα παιδί από τους γονείς του