μη ψηφιακές δραστηριότητες

Πρόκληση: διακοπές χωρίς ψηφιακά μέσα

Ζήστε το καλοκαίρι στο έπακρο ενεργοποιώντας ξανά όλες σας τις αισθήσεις!