Με φράσεις που καλλιεργούν την συναισθηματική νοημοσύνη και τονώνουν την έκφραση του συναισθηματικού τους κόσμου

Ξεκλειδώνοντας τα «μεγάλα» συναισθήματα των μικρών παιδιών

Με φράσεις που καλλιεργούν την συναισθηματική νοημοσύνη και τονώνουν την έκφραση του συναισθηματικού τους κόσμου