με έμφαση στο μέλλον

Stem: με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Μια δραστηριότητα με πολλές διακρίσεις και μεγάλη σημασία