μετράει

Η μαγική αυτή παρουσία σου…ναι, μετράει και το ξέρεις!

Θα παρατηρήσετε το πρόσωπό τους να φωτίζεται απλώς και μόνο με την παρουσία σας..