μεταφορά κλασικού λογοτεχνικού έργου στη μεγάλη οθόνη